Elektrische fiets moet Schiphol bereikbaar houden

Stel: je vliegt op Schiphol (Amsterdam) en je wilt de binnenstad in. Dan wordt het misschien mogelijk om bij je vliegticket al een elektrische fiets te boeken die na aankomst klaar staat voor gebruik. Het zogeheten Fly+Bike is één van de maatregelen uit een plan dat ervoor moet zorgen dat de wegen rond het Nederlandse vliegveld niet dichtslibben.

27/05/2018 - Tekst: Redactie // Foto's: BAM Infra/ Gazelle

De fiets is het middel om de verkeersaders in drukke gebieden nu en in de nabije toekomst geopend te houden. Met het vernieuwende mobiliteitsconcept ‘Ruim baan voor de speedbike’ laat een consortium van BAM Infra, Royal HaskoningDHV, BYCS, en Mijksenaar in samenwerking met Gazelle zien hoe de bereikbaarheid dankzij inzet van de fiets gewaarborgd blijft. Kern van het concept is dat meer medewerkers, zakelijk verkeer en reizigers gebruik gaan maken van de speedbike. Dat is de snellere elektrische fiets.

Druk
Schiphol is als één van de drukste regio’s ter wereld. Het is een aantrekkelijke locatie voor bedrijven. Op en rondom het vliegveld werken zestigduizend mensen en de luchthaven verwerkt jaarlijks zo’n 68,5 miljoen passagiers. Die stroom aan medewerkers en reizigers zorgt voor verkeersdrukte op en rond Schiphol. Er wordt met name per auto en openbaar vervoer gereisd. De bereikbaarheid komt daardoor in het geding. Tegelijkertijd is er sprake van vermindering van de luchtkwaliteit.

Met het mobiliteitsconcept ‘Ruim baan voor de speedbike’ wil het consortium het gebruik van de fiets of e-bike stimuleren. Het biedt namelijk op korte termijn een duurzame oplossing en het levert een duurzame bijdrage aan de bereikbaarheid in de regio. Het concept richt zich op gebruik van de e-bike in de regio Hoofddorp-Amsterdam, met Schiphol als middelpunt. Kernelementen zijn de aanleg van een snelfietsroute van 22 kilometer, het concept Fly+Bike en de ontwikkeling van een fietsdeelsysteem en stimuleringsprogramma.

Speedbiken naar Schiphol
Door de komst van de snelfietsroute wordt het voor de zestigduizend medewerkers aantrekkelijker om met de elektrische fiets naar Schiphol te reizen. Mensen die op maximaal 25 kilometer wonen, kunnen de luchthaven gemakkelijk op deze fietsen bereiken. Medewerkers die op grotere afstand wonen, reizen met het openbaar vervoer en nemen voor het laatste stuk een elektrische deelfiets van Gazelle. Aantrekkelijke fietsprogramma’s en werkgeversprogramma’s met leasemogelijkheden moeten het fietsgebruik stimuleren.

Fly+Bike
Ook reizigers die op Schiphol landen stappen op de fiets. Voor zakelijke passagiers komt er een fietsverbinding tussen het vliegveld en de ZuidAs. Deze afstand is 13 kilometer en dus geschikt voor een e-bike of speedbike. Voor toeristen is er Fly+Bike. Zij reserveren bij het boeken van hun vliegticket direct een fiets en gebruiken die om in Amsterdam te komen. Zij kunnen direct beginnen aan het bezoeken van hun wishlist. Dit draagt bij aan de beleving ‘Nederland fietsland’ en een betere spreiding van de toeristenstroom. Via een speciale elektrische kofferservice wordt de bagage afgeleverd en opgehaald.

Direct effect
Het mobiliteitsconcept, inclusief de voorbereidingen op het gebruik van deelfietsen, leasefietsen en Fly+Bike, kost 5,3 miljoen euro en is eenvoudig te realiseren. De ruggengraat van het plan, de snelfietsroute, bestaat voor 80 procent uit bestaande paden. Bij het deel dat nog ontbreekt gaat het vooral om de aanleg van infrastructuur, verbetering van de veiligheid en het plaatsen van wegwijzers. Na uitvoering van dit plan is er direct effect op de gezondheid van gebruikers, verkeersdruk en luchtkwaliteit.

Tags:

Gerelateerde artikels

dossiers Meer werkgevers zetten in op vitaliteit personeel met elektrische bedrijfsfietsvloot
Meer werkgevers zetten in op vitaliteit personeel met elektrische bedrijfsfietsvloot
31/07/2018 - Cyclefeed

Meer werkgevers zetten in op vitaliteit personeel met elektrische bedrijfsfietsvloot

Steeds meer werkgevers sporen hun personeel aan om op de fiets naar kantoor te komen. Dat doen zij op allerlei manieren. Bijvoorbeeld met douches op het werk, afgesloten fietsstallingen en laadmogelijkheden voor de e-bikes. Deze stimulans is goed voor de vitaliteit van het personeel, maar loont ook voor de werkgever. Hij geniet fiscaal voordeel (120 procent aftrekbaar, 100 procent op speed pedelecs).